Holter/Ambulant EKG og Analysesystemer og Ekstern Analyse

Holtersystemet fra Spacelabs Healthcare Diagnostic Cardiology er et af de mest efterspurgte
til såvel kardiologisk udredning, samt til forskningsbrug i det danske sundhedsvæsen.

Holter Analysesoftware Pathfinder SL og Event Analysesoftware LifeScreen Pro

Der kan enten foretages en hurtig scanning mh. Event-analyse i Lifescreen PRO eller en detaljeret analyse i Pathfinder SL mhp. nøjagtigt antal QRS-antal, og med Morfologi-analysen, fås fuldstændig fordeling af alle morfologier så som N, SE, SVT, VE og VT, pacede slag, pauser m.m.

Og med de velkendte Spacelabs Holteroptagere LifeCard CF – Evo - Eclipse PRO - Eclipse MINI  De mest multifunktionelle optage-systemer, der sikrer at der altid kan findes en optimal løsning til enhver type patient. Altid med det komplette bagvedliggende EKG.

Ambulant EKG

Den nye EKG optager Eclipse Pro fra Spacelabs Diagnostic Cardiology  kommer til at erstatte den velkendte holteroptager LifeCard CF.

Se mere...

Eclipse Pro Video
Vejledning til påsætning af Eclipse Pro Video

Event

EKG Event systemet fra Spacelabs Healthcare Diagnostik Cardiology giver den komplette løsning på måling af patientens EKG. Helt fra den mest basale og korte eventoptagelse til det udvidede eventbegreb over 30 dage.

Se mere...

Eclipse Mini Video
Vejledning til påsætning af Eclipse Mini Video

Holter

Holteroptagerne Evo og LifeCard CF fra Spacelabs Healthcare Diagnostic Cardiology er yderst efterspurgte enheder blandt det danske sundhedsvæsen.

Se mere...
Se videoer...

DøgnBlodtryk

Spacelabs' døgnblodtryksmåler er den velkendte og hidtil mest udbredte døgnblodtryksmåler. Her anvendes også oscillometrisk princip med systolisk, diastolisk og middeltryk og hjertefrekvens over 24 timer eller længere afhængigt af måleinterval (op til 240 målinger).

Se mere...
Se videoer...

Holter Analysesoftware Pathfinder SL

Med Pathfinder SL kan der foretages detaljeret analyse mhp. nøjagtigt antal QRS-antal, og med Morfologi-analysen, fås fuldstændig fordeling af alle morfologier så som N, SE, SVT, VE og VT, pacede slag, pauser m.m.

Se mere...
Se videoer...

Event Analysesoftware LifeScreen Pro

Brug Lifescreen Pro til hændelsesscreening af 30 dages data fra Eclipse™ Mini – Diagnostisk patch-optager og også til håndtering af data fra Eclipse™ Pro-optageren, den multifunktionelle Holteroptager med op til 14 dages data.

Se mere...
Se videoer...

NYHED! Corona LifeCare A/S Ekstern Holter Analyse med Pathfinder SL eller LifeScreen Pro

Corona LifeCare A/S kan, som noget nyt, tilbyde at udføre Din Holteranalyse for Dig.

Se mere...