KARDIOLOGISK DIAGNOSTIK


 

Ambulant EKG

Den nye EKG optager Eclipse Pro fra Spacelabs Diagnostic Cardiology  kommer til at erstatte den velkendte holteroptager LifeCard CF.

Se mere...

Eclipse Pro Video

 


 

Event

EKG Event systemet fra Spacelabs Healthcare Diagnostik Cardiology giver den komplette løsning på måling af patientens EKG. Helt fra den mest basale og korte eventoptagelse til det udvidede eventbegreb over 30 dage.

Se mere...

Eclipse Mini Video


 

Holter

Holteroptagerne Evo og LifeCard CF fra Spacelabs Healthcare Diagnostic Cardiology er yderst efterspurgte enheder blandt det danske sundhedsvæsen.

Se mere...
Se videoer...

 


 

DøgnBlodtryk

DøgnBlodtryk

Spacelabs' døgnblodtryksmåler er den velkendte og hidtil mest udbredte døgnblodtryksmåler. Her anvendes også oscillometrisk princip med systolisk, diastolisk og middeltryk og hjertefrekvens over 24 timer eller længere afhængigt af måleinterval (op til 240 målinger).

Se mere...
Se videoer...

 


 


 

Holter Analysesoftware Pathfinder SL

Med Pathfinder SL kan der foretages detaljeret analyse mhp. nøjagtigt antal QRS-antal, og med Morfologi-analysen, fås fuldstændig fordeling af alle morfologier så som N, SE, SVT, VE og VT, pacede slag, pauser m.m.

Se mere...
Se videoer...

 

 


 

Event Analysesoftware LifeScreen Pro

Med Pathfinder SL kan der foretages detaljeret analyse mhp. nøjagtigt antal QRS-antal, og med Morfologi-analysen, fås fuldstændig fordeling af alle morfologier så som N, SE, SVT, VE og VT, pacede slag, pauser m.m.

Se mere...
Se videoer...