Holtermonitorering

 

 

Holteroptagerne fra Spacelabs Healthcare Diagnostic Cardiology er yderst efterspurgte enheder blandt det danske sundhedsvæsen.

 

 

 

NYHED: Eclipse Pro og Eclipse Mini holteroptagere er netop lanceret på markedet.

 

Den nye holteroptager, til ambulant EKG, Eclipse Pro fra Spacelabs Healtcare Diagnostic Cardiology  kommer til at erstatte den velkendte holteroptager LifeCard CF optager.

Den har indbygget accelerometer for patientbevægelse, samt let patient registrering af symptomer og aktivitet vha. smartphone App.

Patienthændelsesknappen gør det muligt at indikere evt. hændelser og symptomer, og via smartphone app’en kan patienten let registrere symptomerne og evt. sammenhæng med aktivitet frem for brug af dagbog. Alle hændelser overføres elektronisk via optageren til analyseprogrammet og sikrer den rette korrelation mellem patientens anfald, og evt. samtidige hjertearytmier.

Eclipse Pro giver op til 14 dages 3-kanals optagelse med 3 eller 4 elektrodeledningssæt. Samt mulighed for 12-afledningsoptagelse i op til 72 timer
Dens 8 kHz sampling og den høje opløsning fanger de afrundende p-takker og de p-takker, der er typiske for blokeringer.
4 GB hukommelse sikrer desuden, at det fulde EKG altid er gemt og tilgængeligt.
Der skal ikke anvendes ekstra batterier eller hukommelseskort, idet det hele er indbygget i optageren.
Klargøringsdisplay til kontrol af signalkvaliteten før optagelse, samt mulighed for genfremkaldelse af EKG i display.
Indikator for elektrodeslip og patienten kan advares med vibration indbygget i optageren.
Konfigureres og Downloades vha. USB-C kabel via Sentinel databasen, og samtidig sker den hurtige genopladning af optageren.

Med PATIENTEN I FOKUS sikrer den nye ambulante EKG -optager, Eclipse PRO, med dens nye design og monteringsmuligheder, samt minimale størrelse og vægt at der let kan tilpasses til enhver patients behov.

Bedre patientkomfort betyder en bedre optagelse, der er mere nøjagtig og lettere at analysere og også potentielt set reducerer behovet for at gentage optagelserne

Eclipse PRO:

  • Optager i op til 14 dage med Full Disclosure
  • 8.000 Hz
  • 35 Gram
  • Altid med fuldt EKG
  • Højtopløseligt farve-display
  • Indbygget batteri
  • Vandtæt system
  • Let at montere med enten kabel eller Patch -elektrode
  • Kabler fås med hhv. 3- 4 og 10 Ledere og i flere forskellige længder, og med den tilhørende klips, kan optageren monteres enten om halsen eller i bælte.
  • Patch -elektroden gør det endvidere muligt at sende optageren hjem til patienten, der selv monterer.

Vejledning til påsætning af Eclipse Pro Video
 

Hurtig analyse med Lifescreen PRO eller Pathfinder SL

 • Altid med fuldt bagvedliggende EKG, til nøjagtig analyse
 • Hurtig analyse af den totale optagelse med LifescreenPRO
 • En samlet, overskuelig, visualiseret rapport herunder netop også AFLI-analyseresultater
 • Mulighed for ekstra detaljeret analyse i Pathfinder SL ved behov
 • Alt sammen under Sentinel løsningen
 • Praktiserende læger vil evt. kunne montere optageren og downloade/uploade optagelsen til Sentinel hvis der skulle være dette behov
 • Patienten kan få optageren sendt hjem og pt kan selv montere denne og let skifte elektroder, specielt ved brug af patch-elektrode.
 • Sparer fremmøde i klinikken, der netop kan være en fordel i disse Corona - tider

 

 

holter-optager-lifecard-12-patient

 

 

Holter analysesystemet Pathfinder SL

Med Pathfinder SL kan der foretages detaljeret analyse mhp. nøjagtigt antal QRS-antal, og med Morfologi-analysen, fås fuldstændig fordeling af alle morfologier så som N, SE, SVT, VE og VT, pacede slag, pauser m.m.

Den specielle option: Guided scanning, giver brugeren mulighed for at foretage en prospektiv analyse, idet der kan foretages brugertilpasning mhp. skærmlayout, Full disclusure, Arytmograf, AVG (average EKG/QRS), Stop/Auto-stop på event, enkelte slag/beats i event, stop på patient-hændelser m.m. der gør anlaysen hurtig og effektiv.

 

Ønskes yderligere analyseresultater i klinikken, eller til specielle forskningsprojekter, tilbydes flg. velkendte optioner:

 1. ST-basis (til alm. holteroptagelse) og ST-advance (til 12 afl. holteroptagelser)
 2. HRV-basis (tidsdomæne) og HRV-advance (frekvensdomæne)
 3. QT-basis og QT-advance
 4. Pace-advance
 5. Søvnapnø