REPRÆSENTATION

Corona Lifecare A/S repræsenterer i Danmark en kundereference, der strækker sig over alle landets Regioner, herunder specielt mange af de kardiologiske og neurologiske centre for såvel klinik og forskning, samt lungemedicinske afsnit.

Udover at være valgt af Spacelabs som dansk eksklusiv distributør af også området for døgnblodtryk ( Se mere... )  er CoronaLifecare samtidig distributør for og samarbejdspartner med flere andre anerkendte og velkonsoliderede medicoudviklere og -producenter. Alle er de ledende leverandører i feltet og producerer højeste kvalitet af medicoteknisk udstyr og applikationer indenfor kardiologi, neurologi, lungefunktion og patientdatabase. 

Corona Lifecare anbefaler altid fuld lagring af al Holter EKG-optagelse til efterfølgende analyse/reanalyse – og fører netop udstyr, der monitorerer både fleraflednings- og langtids-EKG, samt EKG 12 til bedste og mest nøjagtige analyse.
På lungefunktionssiden tilbydes brugervenligt udstyr, med engangsflowsensorer, der ikke kræver kalibrering og rengøring, og udstyret overholder de anbefalede ATS- og ERS kriterier og anerkendte måleteknikker, som løbende opdateres og tilpasses på kundesystemerne. For bedste EKG-udstyr kan der leveres PC-baserede USB såvel som trådløse EKG- løsninger.