OM OS

 

Hovedkontorets domicil med Administration, Teknisk værksted, IT-support og Lager er i Ebeltoft,

Østerallé 23, 8400 Ebeltoft.

Salg- og Kundesupport foregår såvel fra Ebeltoft, og fra Køge med lokalt ansatte til formålet.

Historie… Virksomheden blev grundlagt i 2002 under navnet GreenDane ApS – og

Birte Hedegaard Jensen har aktivt medvirket i virksomheden siden starten af 2003 fra hjemmekontor i Ebeltoft. Hovedkontoret flyttede i 2011 fra Darup ved Roskilde til nyt domicil i Køge på Falkevej 22, samtidig med at Corona Vitas A/S blev stiftet – og

Birte Hedegaard Jensen har haft medejerskab siden 2018.

Pr. 1. oktober 2019 bliver Birte selskabets nye direktør og eneejer.

Sammen med de eksisterende medarbejdere vil selskabet se frem til et fortsat godt samarbejde med alle kunder, leverandører og samarbejdspartnere - og vi vil gøre alt for, at få forretningsgange og leverancer til at foregå på letteste, hurtigste og mest tilfredsstillende vis.

Alle produkter og ydelser tilbydes uden ændring, og ses fortsat på websitet www.coronalifecare.dk

---

Corona LifeCare A/S er i stærk udvikling både med flere nye produkter og med styrkede IT- og kvalitetsressourcer, samt på det tekniske område mhp. reparationer, og på det salgs- og supportmæssige område med dedikerede konsulenter i Øst og Vest.

Vores ideologi er til stadighed at arbejde kvalitetsbevidst og løsningsfokuseret rettet mod det bedste noninvasive kardiologiske og pulmonare område for patienten. Udviklingsmæssigt stiler vi visionært og deltager nyskabende. Vi ønsker - understøttet af vore dygtige medarbejderteams - løbende..

 • at medvirke til patienternes hurtigere helbredelse,
 • at sikre patienters kortere svartider, højere monitoreringskvalitet og forbedret monitoreringskomfort,
 • at bibeholde og styrke vores stærke diagnosticeringskoncept for Holter- og Døgnblodtryk,
 • at forbedre de løbende kommende muligheder for interfacing imod andre database-miljøer,
 • at tilse at brugerne sikres stadig lettere arbejdsflader og med højeste indbyggede sikkerhed.

Corona LifeCare (tidligere Corona Vitas) forhistorie .. vi har via medikoteknisk ekspertise og erfaring opbygget gennem top-ansvarligt systemarbejde og solide leverancer, support og service  f.eks. indenfor analysesystemer for EKG-diagnose indbefattende arytmi, pace og ST, relaterede kardiologiske parametre, EKG lagring og patientdatabasestyring. Heri inkluderes også kvalitetstests og -certificeringer samt internationalt omspændende personaleuddannelsesprogram for brugere, superbrugere, læger samt af teknikere.

I Corona LifeCare arbejdes dagligt indenfor typisk følgende udstyrs leverance-grupper ..

Noninvasiv patientmonitorering og diagnostik - overvejende i hospitalsregi, men også i privatsektoren med f.eks.

 • Holter- og Event systemer, Arbejds-EKG /Stress Test og hvile EKG / EKG12 systemer
 • Noninvasiv Blodtryksmåling, Hjemme- og Døgnblodtryksmåling
 • Respiratorisk diagnosticering / Lungefunktions-/Astmaundersøgelser
 • Patientdatabaser, herunder sikring af data, konfigurering af arkivering og backup

Engagerede Corona LifeCare kolleger udfører dagligt typiske opgaver i samarbejde med f.eks. klinikere, forskere og teknikere:

 • Installation, kvalitetskontrol, efterkonfigurering, idriftsættelse og sluttest
 • Løbende uddannelse, såvel af klinisk-, teknisk- som brugermæssig karakter
 • Medicoteknisk og IT - konsulentrådgivning - for alt i vort udstyrs regi: diagnostisk noninvasivt, kardiologisk- som for lungefunktion - samt andet diagnosticeringsudstyr
 • Løbende samarbejder med klinikere, forskere, IT- og MTA teknikere
 • Sikring af vore gennemgribende aftaleprogrammer - herunder også vores 8-16 support for henholdsvis
     • CoronAssist for den bruger-support /applikationsrelaterede del
     • CoronAttend for den servicerelaterede /hardwaremæssige del

Endvidere har vi i Corona LifeCare også indarbejdet et effektivt supportkoncept, der er med til at sikre den bedste support, der dokumenteres og følges i vores CoronAsure system.