CORONET

Vi viderefører fortsat vort store erfaringsspeciale koronar telemetriovervågning, dynamisk iskæmiovervågning og vektorkardiografi. Med Ortivus CoroNet system monitoreres kardielle patienter med BlueTooth telemetri for kontinuerligt diagnostisk EKG12 og dynamisk iskæmi.

CoroNet systemet kan installeres på tværs af afdelinger - fx PCI lab, intensiv, akut, opvågning og kan også installeres i samspil med Ortivus' MobiMed EKG12 transportmonitor i f.m. ambulanceoverførsel.

CoroNet giver rene diagnostiske 500Hz samplede EKG12 signaler via både bedside og telemetri samt Hi-end ST/Dynamisk iskæmiovervågning ‘MIDA’, som er mulig på alle måleenheder. Systemet giver videre infarkt- behandling med fx PTCA med kontinuerlig vektor kardiografi (VKG). Desuden kan patient/måleenheder overflyttes uden EKG-tab mellem afdelinger, ingen begrænsning på installationer af patient-enheder og forstyrrelsesfrit kommunikationsmiljø mellem BlueTooth/WLAN.

CoroNet tilbyder også:

  • Registrering af arytmihændelser - ingen max begrænsning
  • Patientlokalisering, personsøgersystem og flere typer af Workstations
  • BlueTooth access-punkter for alle målemoduler - bedside som telemetri
  • Adaptive Frequency Hopping styrer BlueTooth transmission væk fra støj-kanaler fx WLAN
  • Arkivering af Diagnostisk EKG i Full Disclosure fra hver patient - ingen max arkivbegrænsning
  • Nye FlatPanel stuemonitorer med monterede PC'er og integrerede Access Points for BlueTooth 

 

CoroNet systemet har mange EKG12 interface muligheder til anerkendte databaser, som fx til den kardiologiske Sentinel database med funktionerne Holter, EKG12 og Arbejds EKG samt døgnblodtryk.