Sentinel er Spacelabs Healthcare Diagnostic Cardiology's nye diagnostiske patientdatabasesystem, der anvendes i server-/netværksløsning i alle danske regioner. Det populære system afløser alle tidligere kardiologiske databaser og kan bruges overalt i det danske sundhedsvæsen. Sentinel kan naturligvis også tilgås som webklient i flerbruger-/internetløsninger.

Med begreberne sikkerhed, fleksibilitet og skalerbarhed tilbyder vi med Sentinel altid en sikker reference i patientens datalagring, ensartethed og overskuelighed samt nem og brugervenlig programstruktur.

Sentinel patientdatabasen er specielt designet til kardiologiske og diagnostiske afdelinger, der eksempelvis forestår aflæsning / vurdering og evt. overordnet EKG-tilsyn fra andre afdelinger/sygehuse.

Sentinel byder på mange up-to-date muligheder for flerbrugersystemer, fx involverede læger/ansvarsgrupper på én eller flere afdelinger samtidig, flere sygehuse via regionens netforbindelse samt opsætning af individuelle brugerrettigheder og adgang. Databasen kan installeres som stand-alone arbejdsstation, server/client system eller webbasering.

Sentinel er kompatibel med alle Spacelabs Healthcare Diagnostic Cardiology databaseprodukter:

  • Holter-systemerne Pathfinder, Pathfinder SL, Pathfinder-Digital og LifeScreen
  • Holter optageren LifeCard CF og Holter/EKG optageren evo
  • Spacelab's Døgnblodtryk: OnTrak  (alias 90227, ny optager)  og de velkendte ABP 90207/90217
  • EKG 12 for Hvile- og Rytme EKG
  • Arbejds EKG

 

Sentinel tillader kommunikation med 12-afledningsoptagelser (EKG12) fra de fleste kendte leverandørers udstyr via ny, industrialiseret interface. Desuden tilbydes via Sentinel EPJ/HIS integration ved internationalt anerkendte standarder og protokoller fx HL7, BDT/GDT, (D/DK) & SCP (OpenECG).

Sentinel patientdatabasesystemet er et komplet patient- og brugerbeskyttet system, der indbefatter fuld sikring for patientdata med identificering, gennemsyn, konfirmering/afvisning af optagelser, styret bruger- og afdelingsmanagement eller - licensering. Sentinel kan sende info/data mellem de forskellige klient del- systemer, automatisk logon / Windowskontrol(valgfri) og automatisk logoff efter tid (valgfri).

 

Sentinel har alle gængse databasefunktioner, så som komplet patientrelation, hvor alt henviser til den enkelte patient. Alle typer udstyr/optagelser kan ses under den enkelte patient 'Akut EKG'-tagning med senere tilknytning af patient-ID. Databasen indeholder også rapportfunktioner inkl. egen- og specialkonfigurering og arkivering/backup.

 

Sentinel's webdel udvikles kraftigt mod brug af døgnblodtryk over internet / web rapportering.