ERGOSTIK COMPLETE

Ergostik Complete CPET-systemet fra Geratherm Respiratory er et nyskabende 'alt - i - et' ergospirometri system. Det nye letvægtssystem er bærbart med integreret Microsoft Windows-PC og indbygget højhastighedstermoprinter. Systemet er velegnet til anvendelse i mindre klinikker, i laboratorier, til måling af konditionsniveau, til hjerte - eller pulmonar rehabilitering, sygdomsvurdering og præoperativ udredning. Hvad end systemet anvendes til, er det unikt og præcist.
Ergostik Complete gør det muligt, ligesom ergostiksystemet, at vurdere på én og samme tid, om en patient lider af iskæmi ved hjertet, eller begrænses i form af nedsat lungefunktion.
Den meget nøjagtige gasanalysator anvender henholdsvis en elektrokemisk celle for O2-analyse, og infrarød absorbtion for CO2-analyse, der på én gang gør systemet meget pålideligt og nøjagtigt.

Systembeskrivelse:

  • Breath by breath gasanalyse med bærbar enhed
  • Unik flowsensor med variabel membran og lavt deadspace
  • Fuld integration i Blue Cherry softwareplatformen
  • Automatisk angivelse af anaerob tærskel (AT) og respiratoriskekompensations punkt (RCP)
  • Ny rapportteknologi, der muliggør fleksible, brugerdefinerede rapportvalg
  • Fuld spirometri-måling og Wasserman fortolkningsgrafer
  • Automatisk BTPS justering
  • Integreret 12 aflednings EKG12 og ArbejdsEKG
  • Mulighed for pulsoximetri, polar hjertefrekvensmodtager, træningsoptimering, indirekte kalorimetri

 

Med Blue Cherry softwareprogrammet foretages breath by breath-målinger for h.h.v. O2-optagelse og CO2-udskillelse under Arbejds EKG, der kan foretages på løbebånd og/eller ergometercykel.

Ergostiksystemets flowsensor anvender den unikke teknik med en variabel membran af plastmateriale, og specielt design, der sikrer, at flowmodstanden holdes lav selv ved øget flow.

Udover at flowsensoren er fremstillet af et let materiale, og ikke er følsom for fugt, har flowsensoren et meget lille dødvolumen på mindre end 20 ml. Flowsensoren er konstrueret og testet til at opfylde alle ATS/ERS flow, fremstillet til at sikre en høj nøjagtighed og enheden er specielt velegnet til fx test af børn, også børn med lav ventilation. Der er netop i Blue Cherry softwareprogrammet indlagt 'Børne-referenceværdier' for netop CPET, og det trådløse EKG-system, der fungerer ved Bluetooth teknologi, der gør systemet fleksibelt og drift sikkert.