Supportydelser / CoronAssist

Support udført ved Corona LifeCare A/S uddannede medarbejdere - for kunders udstyrs personel udgør et bredt spekter. Det være sig gående fra almen udstyrs- og betjenings introduktion og support for klinikerne /'brugerne på gulvet', den videregående administrative del for superbrugerne - over indstilling af de dyberegående klinik-diagnostiske analyseparametre, der ofte gøres i samråd med ansvarshavende læge - samt også de evt. tekniske konfigureringer og opdateringer, der typisk kan ske i samarbejde med stedværende medikoteknikere og/eller IT-personaler.

I dagligdagen kan endvidere opstå forskellige situationer, der giver anledning til en kortere, men saglig drøftelse af f.x en lille analyse-konfigurering, justering - eller muligvis en IT-problemstilling, e.t.c. - hvor også vore dygtige konsulenter og teknikere er der for samme rådgivning - uanset om det måtte være via en online internetforbindelse - eller blot over telefonen.

Efter en introduktionsperiode er en CoronAssist supportaftale oftest en forudsætning for Corona LifeCare'a fortsatte systemsupport - men supporten kan naturligvis også bestilles til almen udførelse efter vore gældende timetakster.

Uanset valg går Corona LifeCare's support på hurtigste og bedste facon i tråd med den service, slutbrugeren og afdelingerne forventer for fælles løsning af opgaverne om højeste diagnosticeringskvalitet og korteste patientventetider.

Kontakt os venligst for en videre beskrivelse - dækkende for specifikt Dit / Jeres behov på klinikken / afdelingen.

Venligst, Support-teamet hos Corona LifeCare A/S